Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
 
Przystanek kolejowy Burkatów
3
2018-10
Prace przy przebudowie - październik 2018
1
2018-11
Prace przy przebudowie - listopad 2018
3
2018-12
Prace przy przebudowie - grudzień 2018
5
2019-01
Prace przy przebudowie - styczeń 2019
1
2019-02
Prace przy przebudowie - luty 2019
21
2019-03
Prace przy przebudowie - marzec 2019
3
2019-04
Prace przy przebudowie - kwiecień 2019
45
2019-05
Prace przy przebudowie - maj 2019
11
2019-06
Prace przy przebudowie - czerwiec 2019
13
2019-07
Prace przy przebudowie - lipiec 2019
5
2019-08
Prace przy przebudowie - sierpień 2019
9
2019-09
Prace przy przebudowie - wrzesień 2019
9
2019-10
Prace przy przebudowie - październik 2019
1
2019-11
Prace przy przebudowie - listopad 2019
7
2019-12
Prace przy przebudowie - grudzień 2019
6
2020-01
Prace przy przebudowie - styczeń 2020
12
2020-02
Prace przy przebudowie - luty 2020
11
2020-03
Prace przy przebudowie - marzec 2020
26
2020-04
Prace przy przebudowie - kwiecień 2020
8
2020-05
Prace przy przebudowie - maj 2020
13
2020-06
Prace przy przebudowie - czerwiec 2020
13
2020-07
Prace przy przebudowie - lipiec 2020
5
2020-08
Prace przy przebudowie - sierpień 2020
17
2020-09
Prace przy przebudowie - wrzesień 2020
2
2020-10
Prace przy przebudowie - październik 2020
5
2020-11
Prace przy przebudowie - listopad 2020
12
2020-12
Prace przy przebudowie - grudzień 2020
30
2021-01
Prace przy przebudowie - styczeń 2021
3
2021-02
Prace przy przebudowie - luty 2021
15
2021-03
Prace przy przebudowie - marzec 2021
9
2021-04
Prace przy przebudowie - kwiecień 2021
5
2021-05
Prace przy przebudowie - maj 2021
2
2021-06
Prace przy przebudowie - czerwiec 2021
2
2021-07
Prace przy przebudowie - lipiec 2021
3
2021-08
Prace przy przebudowie - sierpień 2021
10
2021-09
Prace przy przebudowie - wrzesień 2021
6
2021-10
Prace przy przebudowie - październik 2021
4
 
 
 
 
  ID: 7227921

2018-2021 Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice-Jedlina ZdrójBudowa
2018-2021
 
Realizacja zadania pn. „Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice – Jedlina ” prowadzona będzie w systemie „projekt i budowa”. Wykonanie prac o charakterze odtworzeniowym z optymalizacją geometrii linii kolejowej w granicach istniejących (odtworzonych) konstrukcji ziemnych na szlakach i w granicach torowiska na stacjach. Na odcinkach modernizowanego układu torowego (zmiana geometrii torów w planie lub profilu) szerokość torowiska jak dla linii nowobudowanych. Przebudowa obejmuje: ...
Realizacja zadania pn. „Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice – Jedlina ” prowadzona będzie w systemie „projekt i budowa”. Wykonanie prac o charakterze odtworzeniowym z optymalizacją geometrii linii kolejowej w granicach istniejących (odtworzonych) konstrukcji ziemnych na szlakach i w granicach torowiska na stacjach. Na odcinkach modernizowanego układu torowego (zmiana geometrii torów w planie lub profilu) szerokość torowiska jak dla linii nowobudowanych. Przebudowa obejmuje:
- Podniesienie prędkości do wartości wynikających z przeprowadzonej analizy parametrów geometrycznych linii kolejowej w zakresie istniejących budowli ziemnych.
- Całkowita wymiana nawierzchni torowej dla uzyskania na całym odcinku linii kolejowej nacisku na oś 177kN od km 60+720.00 – km 82+411.00.
- Przebudowa układu torowego na p.odg. Świdnica Kraszowice umożliwiającego wjazd na odbudowywany odcinek linii kolejowej nr 285 (km 60+685 – km 60+798).
- Likwidacja istniejącego przystanku osobowego Bystrzyca Dolna (km 61+900 – km 62+037).
- Budowa przystanku osobowego w rejonie przejazdu kolejowego w km 63+494 w miejscowości Burkatów (km 63+500 – km 63+610).
- Budowa przystanku osobowego Bystrzyca Górna na terenie zlikwidowanej stacji z niezbędną infrastrukturą (km 63+610 – km 70+650).
- Budowa przystanku osobowego Lubachów w istniejącej lokalizacji z niezbędną infrastrukturą (km 63+610 – km 70+650).
- Budowa przystanku osobowego Zagórze Śląskie na terenie zlikwidowanej stacji z niezbędną infrastrukturą (km 70+650 – km 71+935).
- Przebudowa układu torowego stacji Jugowice z zapewnieniem wjazdu na tory boczne. Budowa jednego peronu w istniejącej lokalizacji z niezbędną infrastrukturą (km 73+195 – km 74+450).
- Likwidacja istniejącego LPO Jedlina Dolna (km 77+940 –km 78+320).
- Budowa nowego przystanku osobowego w rejonie Centrum Przesiadkowego przy ul. Bolesława Chrobrego w miejscowości Jedlina Zdrój (km 78+930 – km 79+370).
- Przebudowa stacji Jedlina-Zdrój w zakresie układu torowego, umożliwiającego wykonanie zmiany czoła pociągu pasażerskiego w relacji Wałbrzych Główny – Jedlina-Zdrój – Świdnica Kraszowice oraz zapewniającego przejazd w relacji Świdnica Kraszowice – Jedlina-Zdrój – Głuszyca z prędkością minimalną 40km/h wraz z niezbędną infrastrukturą (km 81+250 – km 82+411).
- Likwidacja zbędnej infrastruktury, która zagraża bezpieczeństwu ruchu kolejowego i pasażerów, w zakresie niezbędnym do realizacji Robót..
- Przebudowa wybranych przejazdów kolejowych i dróg kołowych. Nowa klasyfikacja kategorii przejazdów kolejowo – drogowych i przejść dla pieszych.
- Budowa komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na wszystkich stacjach, i post. odgałęźnych.
- Urządzenia srk na stacjach i szlakach zdalnie sterowanie ze stacji Świdnica Kraszowice (LCS) lub zdalnie sterowane ze stacji Jedlina-Zdrój (dwie opcje lub podwarianty).
- Budowa urządzeń jednoodstępowej półsamoczynnej komputerowej blokady liniowej z licznikową kontrolą niezajętości na szlakach rozpatrywanego odcinka linii oraz szlakach stycznych.
- Budowa nowych sieci telekomunikacyjnych – szlakowego kabla miedzianego typu XzTKMXpw oraz rurociągu kablowego (składającego się z trzech rur typu HDPE 40) z jednym kablem światłowodowym typu Z-XOTKtsd (kabel miedziany i rurociąg kablowy zostaną ułożone we wspólnym rowie kablowym), kanalizacji kablowych na peronach stacji i na peronach przystanków osobowych.
- Budowa nowych urządzeń telekomunikacyjnych – łączności przewodowej (dyspozytorski system łączności kolejowej wraz z systemem teletransmisji) i radiołączności 150 MHz (umożliwiających pracę w trybie zdalnego sterowania) – w nastawniach kontenerowych / w LCS / kontenerach teletechnicznych, urządzeń TVu dla monitoringu dla potrzeb SKP (stwierdzanie końca pociągu), urządzeń systemów sygnalizacji włamania i kontroli dostępu oraz urządzeń systemu alarmu i gaszenia pożaru (dla nowych obiektów kubaturowych, takich jak: kontenery przejazdowe, nastawnie kontenerowe / LCS, kontenery teletechniczne / szafy teletechniczne).
- Budowa urządzeń energetycznych – ewentualna odcinkowa budowa linii LPN (promieniowa) przebudowa urządzeń do 1kV wraz z zabudową nowych elementów wynikłych z przewidywań dla tego wariantu przez inne branże.
- Rewitalizacja obiektów inżynieryjnych.

/z PFU dla zadania „Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój”/
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 2017-2018
  komentarze: 0
  Symulacja iluminacji mostu kolejowego nad rzeką Bystrzycą w Jedlinie-Zdroju ...
 • Data: 2017-2018
  komentarze: 0
  Symulacja iluminacji mostu kolejowego nad rzeką Bystrzycą w Jedlinie-Zdroju ...
 • Data: 2017-2018
  komentarze: 0
  Koncepcja iluminacji mostu kolejowego nad rzeką Bystrzycą w Jedlinie-Zdroju. ...
 • Data: 2017-2018
  komentarze: 0
  Koncepcja malowania mostu kolejowego nad rzeką Bystrzycą w Jedlinie-Zdroju ...
 • Data: 2021-04-28
  komentarze: 0
  Budynek nr 10 przy Placu Zwycięstwa 4 w Jedlinie Zdroju. Widok ...