Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
 
Budynek nr 3 (pierwszy dworzec kolejowy)
19
 
Perony i Torowiska
3
 
Kładka nad torami
6
 
Posterunek odgałęźny Boguszów Gorce Wschód (d. nastawnia BGW)
11
 
 
 
 
  ID: 548165

Przystanek kolejowy Boguszów-Gorce Wschód (d. stacja)

Fellhammer Personenbahnhof, Kuźnica Górska (do 1947 r.), Kuźnice Świdnickie (do 1975 r.)Budowa
1877/1910-12
 
Dawna stacja węzłowa, w km 83,870 linii z Wrocławia (liczony kilometraż od posterunku odgałęźnego Wrocław Grabiszyn) do Jeleniej Góry i Zgorzelca oraz w km 17,707 linii ze stacji Wałbrzych Szczawienko do Mezimesti (niemal dokładnie w połowie trasy). Przedwojenny kilometraż liczony od Berlina na całej Śląskiej Kolei Górskiej: 339,86. Na stacji umieszczonej wyspowo pomiędzy torami linii głównej i wychodzącym łukiem ze stacji pojedynczym (dawniej 2 tory) torem w kierunku Mieroszowa są obecnie: budynek ...
Dawna stacja węzłowa, w km 83,870 linii z Wrocławia (liczony kilometraż od posterunku odgałęźnego Wrocław Grabiszyn) do Jeleniej Góry i Zgorzelca oraz w km 17,707 linii ze stacji Wałbrzych Szczawienko do Mezimesti (niemal dokładnie w połowie trasy). Przedwojenny kilometraż liczony od Berlina na całej Śląskiej Kolei Górskiej: 339,86. Na stacji umieszczonej wyspowo pomiędzy torami linii głównej i wychodzącym łukiem ze stacji pojedynczym (dawniej 2 tory) torem w kierunku Mieroszowa są obecnie: budynek dworca z lat 1910-1912 z ciekawie zbudowaną wiatą peronową obsługującą dwa kierunki jazdy (uwaga! wiatę wycięto przed końcem 2006 r.), budynek posterunku odgałęźnego (w 2007 r. wyremontowany), budynek pierwszego dworca w Kuźnicach (nr 3) i dwa budynki pomocnicze - dawniej mieszkania obsługi stacji przy ul. Królowej Jadwigi 1-2. Sam budynek dworca znajduje się pod nr 4-4a. Układ torowy stacji jest wynikiem zaszłości powstałych w trakcie burzliwego rozwoju sieci kolejowej na Dolnym Śląsku. Na stacji krzyżowały się, a le bez połączenia ze sobą układy torowe dwóch odrębnych spółek kolejowych: BSFE (Kolej Wrocławsko-Świdnicko-Świebodzicka, która wybudowała linię Szczawienko-Mezimesti, omijającą Kotlinę Wałbrzyską) oraz NME (Kolej Dolnośląsko-Marchijska, która prowadziła aż do nacjonalizacji budowę Śląskiej Kolei Górskiej ze Zgorzelca/Węglińca aż do dzisiejszego Wałbrzycha Głównego). Z uwagi na konflikt interesów spółka BSFE zlokalizowała swój dworzec w oddaleniu od dworca państwowego, bliżej kopalni należących do głównego akcjonariusza spółki - Hochbergów z Książa (to nieistniejący już dworzec towarowy w Kuźnicach). Po upaństwowieniu największych śląskich kolei w połowie 80-tych XIX wieku układ dwóch dworców już nie miał większego sensu, gdyż był już wówczas jeden operator na linii - Zarząd Pruskich Kolei KPEV. Postanowiono zatem, że dawna stacja spółki BSFE będzie pełniła tylko rolę towarową. Dopiero jednak w pierwszej dekadzie XX w. zdecydowano o przebudowie stacji, budowie nowego dworca i przystosowaniu go do obsługi zarówno torów linii głównej, jak i linii -szczawieńskiej-. Przebudowa dworca poprzedzała elektryfikację stacji w 1913-14 roku, kiedy linia -szczawieńska- została jako pierwsza przystosowana dla trakcji elektrycznej. Budynek dworca w tej postaci istnieje do dnia dzisiejszego, choć od 2004 roku nie kursują już pociągi osobowe do Mezimesti, a dawna stacja czterokierunkowa jest od 1994 wyłącznie stacją trójkierunkową, po rozebraniu torów na linii do Wałbrzycha Szczawienko. Obecnie dawna stacja dzieli się na bezobsługowy przystanek i posterunek odgałęźny. W nieczynnym obecnie (od wielu lat) dworcu był bar do późnych lat 60-tych. Być może wyłączenie z ruchu linii przez Szczawno pod koniec l. 60-tych i ponowna reelektryfikacja linii głównej spowodowała brak zainteresowania tutejszym barem. Dworzec i jego sąsiedztwo są zaniedbane, a dlatego że zamieszkane dewastacja obiektów nie postępuje tak jak w innych miejscach. Niemniej jednak z peronów stopniowo znika bazaltowa kostka i elementy metalowe (parapety, rynny, barierki itp.). W 2007 roku przeprowadzono doraźny remont torowiska w kierunku Mieroszowa, jednak i to nie gwarantuje utrzymania przewozów w tym kierunku. (moose)
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 1895-1900
  komentarze: 2
  Kuźnice Świdnickie na pocztówce z końca XIX wieku. Widok ogólny, ...
 • Data: 1900-1905
  komentarze: 2
  Kuźnice, widoczna stacja kolejowa i szyb Jadwiga.
 • Data: 1902
  komentarze: 0
  Kuźnice, widoczna stacja kolejowa i szyb Jadwiga.
 • Data: 1903
  komentarze: 0
  Kuźnice Świdnickie. Widok na Kuźnice Świdnickie, okolica dworca, ...
 • Data: 1910-1912
  komentarze: 1
  Pierwszy dworzec państwowy na stacji w Kuźnicach (dziś Boguszów ...
 • Data: 1912
  komentarze: 5
  Poprowadzenie przez Hochbergów i Kulmitzów swojej własnej linii ...
 • Data: 1912
  komentarze: 0
  Nowy dworzec "osobowy" (dla odróżnienia od stacji towarowej 800 ...
 • Data: 1912
  komentarze: 0
  Panorama Kuźnic Północnych (dziś ta nazwa już nie funkcjonuje), ...
 • Data: 1913-1915
  komentarze: 2
  Przystanek kolejowy Boguszów-Gorce Wschód, dawna stacja Fellhammer.
 • Data: 1914
  komentarze: 0
  Fellhammer Personalbahnhof świeżo po elektryfikacji linii ze Szczawienka ...
 • Data: 1915-1925
  komentarze: 2
  Dworzec na stacji w Kuźnicach Świdnickich od strony peronu obsługującego ...
 • Data: 1916
  komentarze: 0
  Kuźnice Świdnickie –trójpolowa pocztówka przedstawiająca ; w części ...
 • Data: 1920
  komentarze: 2
  Stacja Fellhammer (dzisiaj Boguszów-Gorce Wschód) w 1920 roku
 • Data: 1920-1925
  komentarze: 0
  Mapka linii kolejowych z Kuźnic Świdnickich.
 • Data: 1920-1945
  komentarze: 0
  Stacja Boguszów-Gorce Wschód (dawniej Kuźnice Świdnickie) w czasach ...
 • Data: 1922-1925
  komentarze: 6
  Stacja osobowa w Kuźnicach. Widoczny z kładki nad torami peron ...
 • Data: 1922-1925
  komentarze: 1
  Stacja kolejowa Kuźnice Świdnickie (Boguszów Gorce Wschód) wraz ...
 • Data: 1925
  komentarze: 6
  Lekki elektrowóz serii E 42 (konkretnie jest to maszyna EP 216 ...
 • Data: 1926
  komentarze: 1
  Dworzec w Kuźnicach (Fellhammer Pbf.) od strony peronu linii szczawieńskiej ...
 • Data: 1935
  komentarze: 0
  Kuźnice Świdnickie na pocztówce z lat 30 XX w.
 • Data: 1935-1939
  komentarze: 0
  Dworzec na stacji w Kuźnicach widziany od strony peronu Śląskiej ...
 • Data: 1937
  komentarze: 10
  Zdjęcie przedstawiające cztery widoczki z Kuźnic Świdnickich. ...
 • Data: 1939-1940
  komentarze: 3
  Stacja kolejowa w Kuźnicach Świdnickich.
 • Data: 1990-1995
  komentarze: 4
  Dawniej stacja Boguszów Gorce Wschód, a dziś przystanek osobowy ...
 • Data: 2003-03-02
  komentarze: 2
  Boguszów-Gorce Wschód, strona południowa, widok w stronę Wałbrzycha. ...
 • Data: 2004-03-28
  komentarze: 0
  Boguszów-Gorce Wschód, po lewej stronie linia 274 w kierunku Jeleniej ...
 • Data: 2006-03-17
  komentarze: 0
  Przystanek osobowy Boguszów-Gorce Wschód, strona południowa (perony ...
 • Data: 2006-10-15
  komentarze: 3
  Stacja PKP Boguszów-Gorce Wschód. W tle widoczne zabudowania Osiedla ...
 • Data: 2006-10-15
  komentarze: 3
  Stacja PKP Boguszów-Gorce Wschód.
 • Data: 2006-10-15
  komentarze: 2
  Stacja PKP Boguszów-Gorce Wschód. Istniejące torowisko w kierunku ...
 • Data: 2006-10-15
  komentarze: 2
  Stacja PKP Boguszów-Gorce Wschód.
 • Data: 2006-10-15
  komentarze: 0
  Stacja PKP Boguszów-Gorce Wschód.
 • Data: 2006-10-15
  komentarze: 3
  Stacja PKP Boguszów - Gorce Wschód. Nie zamieściłem tego zdjęcia ...
 • Data: 2008-02
  komentarze: 0
  Stacja kolejowa Boguszów Gorce Wschód, po lewej stronie nastawnia ...
 • Data: 2008-02-03
  komentarze: 3
  Boguszów Gorce Wschód z budynkiem dworca w 2008 roku. Właściwie ...
 • Data: 2012-01-05
  komentarze: 1
  Nawiązując to tego zdjęcia http://dolny-slask.org.pl/907053,foto.html?idEntity=548165 ...
 • Data: 2012-03-10
  komentarze: 0
  Przystanek osobowy PKP Boguszów-Gorce Wschód . Widok od ulicy ...
 • Data: 2012-03-10
  komentarze: 1
  Przystanek osobowy PKP Boguszów-Gorce Wschód . Pociąg osobowy ...
 • Data: 2013-03-23
  komentarze: 0
  Przystanek w zimowej scenerii .
 • Data: 2015-08-19
  komentarze: 1
  Przystanek kolejowy Boguszów-Gorce Wschód, widok w kierunku stacji ...

Przystanek kolejowy Boguszów-Gorce Wschód (d. stacja) na innych fotografiach
 • 1930 - 1933
 • 1935 - 1939
 • 1930
 • 1930 - 1931
 • 2020
 • 2020